Congressos

2014

THE NINTH BIENNIAL INTERNATIONAL 22Q11.2 DELETION SYNDROME MEETING

Tal i com us vam informar fa uns mesos, aquest mes de juny es celebra la Novena reunió bianual internacional de la Síndrome 22q11.2 que es celebrarà a Mallorca del 19 al 22 de juny de 2014.

El congrès s’organitza en dues parts, una primera orientada als professionals de la salut i una segon orientada a les famílies. Tot i que el programa s’està ultimant, ja podem veure els punts més rellevants a Programa 22q11Mallorca. Us adjuntem un breu resum del programa:

BIOLOGIA DE LA SÍNDROME: 

SESSIÓ 1: Què hem aprés dels organismes model ?

SESSIÓ 2: Què hem après dels pacients ?

 APECTES MÈDICS I DE SALUT

SESSIÓ 3: Diagnòstic

SESSIÓ 4: Discurs i paladar

SESSIÓ 5: El desenvolupament i el llenguatge cognitiu

SESSIÓ 6: Aspectes psiquiàtrics i de comportament

SESSIÓ 7: Altres òrgans (cor, sistema immunològic, endocrí, esquelètic, digestiu, etc)

 OPCIONS TERAPÈUTIQUES I REHABILITACIÓ

SESSIÓ 8: Opcions terapèutiques i rehabilitació

 EDUCACIÓ I FAMILIES

SESSIÓ 9: Educació i famílies

 QÜESTIONS MULTIDISICPLINÀRIES

SESSIÓ 10: Qüestions multidisciplinàries

 

Recordeu que cal inscripció previa.

Força components de l’associació hi anirem.