Com és el tractament per a la Síndrome 22q11.2?

No té cura, però hi ha tractaments per als diferents problemes relacionats amb la síndrome.

No sempre un mateix tractament és igualment efectiu per a problemes similars en persones que tenen la síndrome 22q11 (tambè anomenada DiGeorge), així com tampoc ho és per a problemes similars que afecten a persones afectades per una altra síndrome diferent.

Alguns tractaments, la majoria, són específics per a aquesta síndrome. Per tant, és molt important que els professionals que estan a la cura de nens i adults amb la síndrome 22q11 tinguin el coneixement sobre aquesta síndrome en particular. La fisura de paladar, els problemes de llenguatge, els problemes amb el sistema immunològic i, fins i tot, l’atenció d’assumptes més severs, necessiten tractaments diferents.