All posts tagged: "erroneamente"

  1. Nens amb traces autistes poden ser diagnosticats erròniament

    Els nens amb un trastorn genètic anomenat síndrome de deleció 22q11.2, que sovint es creu que també tenen autisme, poden estar identificats erròniament a causa…