All posts tagged: "Velocardiofacial"

  1. PAUTES D’ACTUACIÓ PEL MANEIG DE LA SÍNDROME 22q11 (DiGeorge / VELO-CARDIO-FACIAL / VCFS)

    AUTORS: Grup interdisciplinari d’atenció – Hospital de Pediatria “Juan P. Garrahan”: Dra Maria Gabriela Obregón, Dra Mariela Paola Vilte, Bioq. Gabriela Zelaya (Servei de Genètica)…