Off

A les persones amb la síndrome de deleció 22q11.2 (síndorme de DiGeorge), els manca uns 50 gens en el cromosoma 22. Segons els investigadors del Centre de Addicció i Salut Mental i de la Xarxa de Salut Universitària de Toronto podria haver un vincle entre la síndrome de deleció 22q11.2 i de Parkinson. Més info a Recursos pels professionals de la Salut. (Font: Artículo por HealthDay, traducido por Hispanicare. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news)