Off

L’Asociación Valenciana de Síndorme del Cromosoma 22q11 disposa al seu Blog de la traducció de la Guia “During the first years: An Introduction for parents of newly diagnosed children” (editada originalment per l’Associació Internacional de la síndrome 22q11.2) que us compartim a l’espai Recursos per a families.