Off

La hipocalcèmia, tret característic de la síndrome de deleció 22q11.2 (DiGeorge), pot afectar al desenvolupament neuronal, els autors de l’estudi suggereixen que aquesta hipocalcèmia podria estar associada a formes més severes de retard intel·lectual. Més info a Recursos pels professionals de la Salut. (Font: Centro de genética molecular. http://http://www.genetaq.com/es/hipocalcemia-neonatal-convulsiones-retraso-intelectual-22q11.2)