All posts tagged: "convulsions"

  1. Hipocalcèmia neonatal, convulsions neonatals i retard intel·lectual en la síndrome de deleció 22q11.2

    La hipocalcèmia, tret característic de la síndrome de deleció 22q11.2 (DiGeorge), pot afectar al desenvolupament neuronal, els autors de l’estudi suggereixen que aquesta hipocalcèmia podria…